Поширені запитання

Для суб’єктів охоронної діяльності є обов’язковим дотримання вимог, що передбачені Постановою Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 року № 960 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності.

Охоронна діяльність здійснюється лише персоналом, який відповідає вимогам, що установлені вищезазначеними ліцензійними умовами.

Охоронники та охоронці повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, що зазначаються у наказі Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 N 336 “Про затвердження Випуску 1 “Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності” Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

Особам, які завершили курс професійно-технічного навчання за програмами курсової чи індивідуальної підготовки, підвищення кваліфікації за професіями «Охоронник», «Охоронець» і успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, видається свідоцтво встановленого зразка про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації. Зразок свідоцтва та додаток до нього затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 року № 645 «Про документи про професійну (професійно-технічну) освіту державного зразка і додатки до них.
Перевірити документ про освіту на достовірність можна он-лайн. Звертатися з таким запитом можуть будь-які зацікавлені особи, маючи дані документа про освіту. Сервіс дозволяє перевірити справжність документів про вищу освіту державного зразка, видані з 2000 року, окрім дипломів випускників військових навчальних закладів.

Для перевірки документа необхідно заповнити форму на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти, вказавши реквізити диплома і дані власника диплому. Сервіс формує інформацію, накладає на неї електронний підпис і печатку та відправляє її на електронну адресу, вказану у запиті протягом трьох робочих днів.
Згідно Державного стандарту професійно-технічної освіти 5169-ОК.74.60-2014 робітник з кваліфікацією:

«Охоронник» 1-го розряду допускається до роботи:
— у приватних охоронних службах;
— з охорони об’єктів з незначним ступенем ризику;

«Охоронник» 2-го розряду допускається до роботи:
— у приватних охоронних службах;
— з охорони громадського порядку та безпеки;
— з охорони об’єктів з середнім ступенем ризику

«Охоронник» 3-го розряду допускається до роботи:
— у приватних охоронних службах;
— з охорони громадського порядку та безпеки;
— з виконання функціональних обов’язків охоронника у складі наряду транспорту швидкого реагування;
— з охорони об’єктів з високим ступенем ризику;

«Охоронник» 4-го розряду допускається до роботи:
— діяльність приватних охоронних служб;
— з охорони громадського порядку та безпеки;
Згідно Державного стандарту професійно-технічної освіти 5169-ОК.74.60-2014 до:

Об’єктів з незначним ступенем ризику відносять:
— місця та/або приміщення роздрібної (оптової) торгівлі;
— аптечні та лікувальні заклади;
— пансіонати, санаторії, бази відпочинку;
— житлові та нежитлові будинки (приміщення) фізичних осіб;
— автостоянки;
— бази, склади, території із зберігання матеріальних цінностей або без таких.

Об’єктів з середнім ступенем ризику відносять:
— адміністративні, виробничі приміщення, території суб’єктів господарювання;
— готелі, навчальні заклади;
— музеї, картинні галереї, історико-культурні заповідники, інші об’єкти культури;
— місця та/або приміщення, в яких здійснюється торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння.

Об’єктів з високим ступенем ризику відносять:
— будівлі, в яких розміщуються центральні органи виконавчої влади;
— банки та їх філії;
— підприємства, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;
— об’єкти, на яких зберігаються наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;
— місця та/або приміщення роздрібної (оптової) торгівлі зброєю та спеціальними засобами та/або їх зберігання;
— місця та/або приміщення в яких проводяться спортивні та розважальні заходи;
— вантажі під час їх перевезення.
Відповідно до Державного стандарту професійно-технічної освіти 5169-ОК.74.60-2014 та навчального плану, термін навчання за професією «Охоронник»:
— 1-го розряду складає від 14 до 17 робочих діб;
— 3-го розряду складає від 36 до 40 робочих діб.
Відповідно до Державного стандарту професійно-технічної освіти 5169-ОК.74.60-2014

охоронник 1-го розряду повинен:

Знати, розуміти:
1. Чинне законодавство, нормативно-правові акти та іншу організаційно-розпорядчу документацію з охоронної діяльності.
2. Загальні принципи функціонування суб’єктів охоронної діяльності.
3. Права та обов’язки персоналу охорони.
4. Законодавчі та нормативні акти охорони праці, екологічної та пожежної безпеки.
5. Вимоги до охорони об’єктів і роботи контрольно-пропускних пунктів.
6. Порядок допуску на об’єкт охорони працівників та відвідувачів, транспортних засобів і вантажів.
7. Порядок дій персоналу охорони при виникненні надзвичайних ситуацій на об’єкті охорони.
8. Підпорядкування охоронника під час виконання службових обов’язків.
9. Причини виникнення та шляхи розв’язання конфліктних ситуацій.
10. Порядок затримання особи, яка підозрюється у скоєні злочину та передачі його до правоохоронних органів.
11. Порядок зберігання, обслуговування та застосування спеціальних засобів.
12. Правила використання технічних засобів охорони.
13. Порядок надання домедичної допомоги.
Вміти:
1. Працювати в команді, взаємодіяти з іншими співробітниками охорони, надавати допомогу старшим нарядів охорони та керівникам суб’єктів охоронної діяльності у здійсненні охорони об’єктів.
2. Взаємодіяти з правоохоронними органами.
3. Попереджувати виникнення та розв’язувати конфліктні ситуації.
4. Здійснювати охорону стаціонарних об’єктів з незначним ступенем ризику.
5. Приймати і здавати пост (об’єкт) під охорону, з відповідним документальним формленням факту прийому (здачі).
6. Здійснювати візуальний контроль та контроль обстановки навколо об’єкту охорони з використанням технічних засобів охорони.
7. Затримувати осіб, які намагаються без дозволу проникнути (або проникли) на об’єкт охорони чи залишити його, з обов’язковим повідомленням про це територіального органу внутрішніх справ України.
8. Припиняти шляхом здійснення заходів реагування правопорушення (злочини) проти власності та порушення режиму роботи об’єктів охорони.
9. Застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби відповідно до чинного законодавства. Приймати правильне рішення про застосування спеціальних засобів, визначати вид спеціального засобу, час початку та інтенсивність його застосування з урахуванням обстановки, що склалася, характеру правопорушення і особи, яка підозрюється у скоєні злочину.
10. Здійснювати пропуск на об’єкт охорони, проводити огляд речей фізичних осіб (за їх добровільною згодою), транспортних засобів, вилучення речей і документів, що є знаряддями або предметами правопорушення, перевірку документів, що засвідчують особу, дають право на вхід (вихід) осіб, внесення (винесення), ввезення (вивезення) майна, в’їзд (виїзд) транспортних засобів, зокрема щодо їх відповідності складу матеріальних цінностей, що переміщуються на об’єкти охорони (з об’єктів охорони).
11. Діяти у разі виникнення на об’єкті охорони надзвичайних ситуацій.
12. У разі заподіяння шкоди здоров’ю особи, яка підозрюється у скоєні злочину, дотримуючись заходів особистої безпеки, надавати йому домедичну допомогу, забезпечувати недоторканність місця події до прибуття представників правоохоронних органів.
13. Дотримуватись чинних норм з охорони праці, екологічної та пожежної безпеки.
14. Зберігати конфіденційну інформацію, що стала відома при виконанням службових обов’язків, крім випадків передбачених законодавством України.

Відповідно до Державного стандарту професійно-технічної освіти 5169-ОК.74.60-2014

охоронник 2-го розряду повинен:

Знати, розуміти:
1. Чинне законодавство, нормативно-правові акти та іншу організаційно-розпорядчу документацію з охоронної діяльності.
2. Загальні принципи функціонування суб’єктів охоронної діяльності.
3. Права та обов’язки персоналу охорони.
4. Правила та норми з охорони праці, екологічної та пожежної безпеки.
5. Вимоги до охорони об’єктів і роботи контрольно-пропускних пунктів.
6. Порядок дій та вимоги щодо організації взаємодії персоналу охорони пунктів централізованого спостереження, охорони об’єктів та транспорту реагування. Порядок допуску на об’єкт охорони працівників та відвідувачів, транспортних засобів і вантажів.
7. Порядок дій персоналу охорони при надзвичайних подіях і ситуаціях на об’єкті охорони.
8. Підпорядкування охоронника під час виконання службових обов’язків.
9. Причини виникнення та шляхи розв’язання конфліктних ситуацій.
10. Порядок затримання особи, яка підозрюється у скоєні злочину та передачі його до органу внутрішніх справ України, особистого огляду особи, яка підозрюється у скоєні злочину, огляду речей і вилучення речей та документів, що є знаряддями або предметами правопорушення.
11. Порядок зберігання, обслуговування та застосування спеціальних засобів при здійсненні охорони.
12. Порядок застосування спеціальних засобів, визначення виду спеціального засобу та інтенсивності його застосування.
13. Характеристики та правила використання технічних засобів охорони.
14. Порядок надання домедичної допомоги.
15. Взаємодіяти з правоохоронними органами під час виконання службових обов’язків у відповідності до чинного законодавства України.
Вміти: 1. Взаємодіяти з іншими співробітниками охорони, надавати допомогу старшим нарядів охорони та керівникам суб’єктів охоронної діяльності у здійсненні охорони об’єктів.
2. Взаємодіяти із правоохоронними органами під час виконання службових обов’язків.
3. Попереджувати виникнення та розв’язувати конфліктних ситуацій.
4. Діяти спільно з персоналом охорони пунктів централізованого спостереження, охорони об’єктів та транспорту реагування.
5. Приймати і здавати пост під охорону, з відповідним документальним оформленням.
6. Здійснювати візуальний контроль або контроль з використанням спеціального обладнання за об’єктом, що охороняється
7. Затримувати осіб, які намагаються проникнути (або проникли) на об’єкт охорони чи залишити його, з обов’язковим повідомленням про це територіального органу внутрішніх справ України.
8. Припиняти шляхом здійснення заходів реагування правопорушення (злочини) проти власності та порушення режиму роботи об’єктів охорони.
9. Застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та інтенсивність їх застосування з урахуванням обстановки, що склалася, характеру правопорушення і особи, яка підозрюється у скоєні злочину у відповідності до чинного законодавства.
10. Здійснювати пропуск на об’єкт охорони, проводити огляд речей фізичних осіб (за їх добровільною згодою), транспортних засобів, вилучення речей і документів, що є знаряддями або предметами правопорушення, перевірку документів, що засвідчують особу, дають право на вхід (вихід) осіб, внесення (винесення), ввезення (вивезення) майна, в’їзд (виїзд) транспортних засобів, зокрема щодо їх відповідності складу матеріальних цінностей, що переміщуються на об’єкти охорони (з об’єктів охорони).
11. Діяти у разі виникнення на об’єкті охорони надзвичайних ситуацій.
12. У разі заподіяння шкоди здоров’ю особи, яка підозрюється у скоєні злочину, дотримуючись заходів особистої безпеки, надавати йому домедичну допомогу, забезпечувати недоторканність місця події до прибуття представників правоохоронних органів.
13. Дотримуватись вимог законодавчих та нормативних актів з охорони праці, пожежної безпеки та екологічної безпеки.
14. Здійснювати контроль за технічною справністю устаткування, яке встановлено на об’єкті, що охороняється додержуватись чинних норм з охорони праці.
15. Зберігати конфіденційну інформацію, що стала відома при виконанні службових обов’язків, крім випадків передбачених законодавством України.

Відповідно до Державного стандарту професійно-технічної освіти 5169-ОК.74.60-2014

охоронник 3-го розряду повинен:

Знати, розуміти:
1. Чинне законодавство, нормативно-правові акти та іншу організаційно-розпорядчу документацію з охоронної діяльності.
2. Усвідомлює важливість особистого трудового внеску в досягнення колективу.
3. Загальні принципи функціонування суб’єктів охоронної діяльності.
4. Права та обов’язки персоналу охорони.
5. Правила та норми з охорони праці, екологічної та пожежної безпеки.
6. Основні поняття та способи провадження господарської діяльності у сфері надання послуг, пов’язаних з охороною державної та іншої власності.
7. Вимоги до охорони об’єктів і роботи контрольно-пропускних пунктів.
8. Тактику дій наряду охорони на транспорті реагування.
9. Порядок дій та вимоги щодо організації взаємодії персоналу охорони пунктів централізованого спостереження, охорони об’єктів та транспорту реагування Порядок допуску на об’єкт охорони працівників та відвідувачів, транспортних засобів і вантажів.
10. Порядок дій персоналу охорони при надзвичайних ситуаціях на об’єкті охорони.
11. Особливості допуску на об’єкти охорони окремих категорій громадян (народні депутати України, співробітники правоохоронних та судових органів, іноземці, представники засобів масової інформації тощо).
12. Систему попереджувальних знаків і перепон, місця зупинок транспорту, способи і засоби забезпечення охорони матеріальних та інших цінностей і вантажів під час завантаження та розвантаження, спеціальні знаки на перепустках та документації.
13. Підпорядкування осіб наряду охорони при виконанні службових обов’язків. Обов’язки старшого наряду охорони.
14. Причини виникнення та шляхи розв’язання конфліктних ситуацій.
15. Порядок затримання особи, яка підозрюється у скоєні злочину та передачі його до органу внутрішніх справ України, особистого огляду особи, яка підозрюється у скоєні злочину, огляду речей і вилучення речей та документів, що є знаряддями або предметами правопорушення.
16. Порядок зберігання, обслуговування та застосування спеціальних засобів при здійсненні охорони.
17. Порядок прийняття рішення про застосування спеціальних засобів, та вогнепальної зброї, визначення виду впливу на особу, яка підозрюється у скоєні злочину, часу початку та інтенсивності його застосування.
18. Характеристики та правила використання охоронної та охоронно-пожежної сигналізації, засобів зв’язку, інших засобів охорони, контрольно-спостережних приладів, освітлення, повідомлення та сповіщення, особливості периметрової огорожі та інші типи подібного захисту об’єкта, що охороняється.
19. Порядок надання домедичної допомоги.
20. Необхідність сприяння правоохоронним органам під час виконання покладених на них завдань та обов’язків за місцем виконання своїх охоронних функцій згідно чинного законодавства України.
21. Основи ведення підприємницької діяльності.
Вміти:
1. Працювати в команді, взаємодіяти з іншими співробітниками охорони, надавати допомогу старшим нарядів охорони та керівникам суб’єктів охоронної діяльності у здійсненні охорони об’єктів.
2. Взаємодіяти та у будь-який спосіб повідомляти відповідні правоохоронні органи про вчинення протиправних дій щодо власності, фізичних осіб та інших незаконних дій, що мають ознаки злочину, у місцях здійснення заходів охорони.
3. Навчатися самостійно.
4. Попереджувати виникнення та розв’язувати конфліктні ситуації.
5. Здійснювати охорону стаціонарних об’єктів та вантажів, що перевозяться різними видами транспорту.
6. Виконувати обов’язки старшого наряду охорони стаціонарного об’єкта.
7. Здійснювати контроль за якістю надання послуг з охорони підпорядкованим йому персоналом охорони.
8. Діяти у складі та керувати діями наряду охорони на транспорті реагування.
9. Діяти спільно з персоналом охорони пунктів централізованого спостереження, охорони об’єктів та транспорту реагування.
10. Приймати і здавати пост (об’єкт, вантажі) під охорону, з відповідним документальним оформленням факту прийому (здачі), забезпечувати цілісність об’єктів охорони та недоторканність майна, що на них зберігається.
11. Здійснювати візуальний контроль або контроль з використанням спеціального обладнання за об’єктом, що охороняється
12. Вимагати від осіб припинення протиправних дій, дотримання законності та правопорядку, пропускного та внутрішньооб’єктового режимів.
13. Не допускати проникнення осіб та затримувати тих, які намагаються проникнути (проникли) на об’єкт охорони або залишити його, порушуючи встановлені правила, з обов’язковим негайним повідомленням про це територіального органу внутрішніх справ України.
14. Припиняти шляхом здійснення заходів реагування правопорушення (злочини) проти власності та порушення режиму роботи об’єктів охорони.
15. Застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальної зброї відповідно до чинного законодавства. Приймати правильне рішення про застосування спеціальних засобів та вогнепальної зброї, визначати вид впливу на особу, яка підозрюється у скоєні злочину, час початку та інтенсивність його застосування з урахуванням обстановки, що склалася, характеру правопорушення і особи, яка підозрюється у скоєні злочину.
16. Під час здійснення пропускного режиму на об’єктах охорони проводити огляд речей фізичних осіб (за їх добровільною згодою), транспортних засобів, вилучення речей і документів, що є знаряддями або предметами правопорушення, перевірку документів, що засвідчують особу, дають право на вхід (вихід) осіб, внесення (винесення), ввезення (вивезення) майна, в’їзд (виїзд) транспортних засобів, зокрема щодо їх відповідності складу матеріальних цінностей, що переміщуються на об’єкти охорони (з об’єктів охорони).
17. Діяти у разі виникнення на об’єкті охорони надзвичайних ситуацій.
18. У разі заподіяння шкоди здоров’ю особи, яка підозрюється у скоєні злочину, дотримуючись заходів особистої безпеки, надавати йому домедичну допомогу, забезпечувати недоторканність місця події до прибуття представників правоохоронних органів.
19. Додержуватись чинних норм з охорони праці, екологічної та пожежної безпеки.

Відповідно до Державного стандарту професійно-технічної освіти 5169-ОК.74.60-2014

охоронник 4-го розряду повинен:

Знати, розуміти: 1.Чинне законодавство, нормативно-правові акти та іншу організаційно-розпорядчу документацію з охоронної діяльності.
2. Усвідомлює важливість особистого трудового внеску в досягнення колективу.
3. Загальні принципи функціонування суб’єктів охоронної діяльності.
4. Права та обов’язки персоналу охорони.
5. Правила та норми з охорони праці, екологічної та пожежної безпеки.
6. Основні поняття та способи провадження господарської діяльності у сфері надання послуг, пов’язаних з охороною державної та іншої власності.
7. Вимоги до охорони об’єктів і роботи контрольно-пропускних пунктів.
8. Тактику дій наряду охорони на транспорті реагування.
9. Порядок дій та вимоги щодо організації взаємодії персоналу охорони пунктів централізованого спостереження, охорони об’єктів та транспорту реагування Порядок допуску на об’єкт охорони працівників та відвідувачів, транспортних засобів і вантажів.
10. Порядок дій персоналу охорони при надзвичайних подіях і ситуаціях на об’єкті охорони.
11. Особливості допуску на об’єкти охорони окремих категорій громадян (народні депутати України, співробітники правоохоронних та судових органів, іноземці, представники засобів масової інформації тощо).
12. Систему попереджувальних знаків і перепон, місця зупинок транспорту, способи і засоби забезпечення охорони матеріальних та інших цінностей і вантажів під час завантаження та розвантаження, спеціальні знаки на перепустках та документації.
13. Підпорядкування осіб наряду охорони. Обов’язки старшого наряду охорони стаціонарного об’єкта.
14. Причини виникнення та шляхи розв’язання конфліктних ситуацій.
15. Порядок затримання особи, яка підозрюється у скоєні злочину та передачі його до органу внутрішніх справ України, особистого огляду особи, яка підозрюється у скоєні злочину, огляду речей і вилучення речей та документів, що є знаряддями або предметами правопорушення.
16. Порядок зберігання, обслуговування та застосування спеціальних засобів при здійсненні охорони.
17. Порядок прийняття рішення про застосування спеціальних засобів, визначення виду спеціального засобу, часу початку та інтенсивності його застосування.
18. Характеристики та правила використання охоронної та охоронно-пожежної сигналізації, засобів зв’язку, інших засобів охорони, контрольно-спостережних приладів, освітлення, повідомлення та сповіщення, особливості периметрової огорожі та інші типи подібного захисту об’єкта, що охороняється.
19. Порядок надання домедичної допомоги.
20. Необхідність сприяння правоохоронним органам під час виконання покладених на них завдань та обов’язків за місцем виконання своїх охоронних функцій згідно чинного законодавства України.
21. Основи ведення підприємницької діяльності.
Вміти:
1. Працювати в команді, взаємодіяти з іншими співробітниками охорони, надавати допомогу старшим нарядів охорони та керівникам суб’єктів охоронної діяльності у здійсненні охорони об’єктів.
2. Нести персональну відповідальність за доручену справу, здійснювати самоконтроль.
3. Взаємодіяти та у будь-який спосіб повідомляти відповідні правоохоронні органи про вчинення протиправних дій щодо власності, фізичних осіб та інших незаконних дій, що мають ознаки злочину, у місцях здійснення заходів охорони.
4. Попереджувати виникнення та розв’язувати конфліктні ситуації.
5. Здійснювати охорону стаціонарних об’єктів та вантажів, що перевозяться різними видами транспорту.
6. Виконувати обов’язки старшого наряду охорони стаціонарного об’єкта.
7. Здійснювати контроль за якістю надання послуг з охорони підпорядкованим йому персоналом охорони.
8. Діяти у складі та керувати діями наряду охорони на транспорті реагування.
9. Діяти спільно з персоналом охорони пунктів централізованого спостереження, охорони об’єктів та транспорту реагування.
10. Приймати і здавати пост (об’єкт, вантажі) під охорону, з відповідним документальним оформленням факту прийому (здачі), забезпечувати цілісність об’єктів охорони та недоторканність майна, що на них зберігається.
11. Здійснювати візуальний контроль або контроль з використанням спеціального обладнання за об’єктом, що охороняється
12. Вимагати від осіб припинення протиправних дій, дотримання законності та правопорядку, пропускного та внутрішньооб’єктового режимів.
13. Не допускати проникнення осіб та затримувати тих, які намагаються проникнути (проникли) на об’єкт охорони або залишити його, порушуючи встановлені правила, з обов’язковим негайним повідомленням про це територіального органу внутрішніх справ України.
14. Припиняти шляхом здійснення заходів реагування правопорушення (злочини) проти власності та порушення режиму роботи об’єктів охорони.
15. Застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю відповідно до чинного законодавства. Приймати правильне рішення про застосування спеціальних засобів, визначати вид спеціального засобу, час початку та інтенсивність його застосування з урахуванням обстановки, що склалася, характеру правопорушення і особи, яка підозрюється у скоєні злочину.
16. Під час здійснення пропускного режиму на об’єктах охорони проводити огляд речей фізичних осіб (за їх добровільною згодою), транспортних засобів, вилучення речей і документів, що є знаряддями або предметами правопорушення, перевірку документів, що засвідчують особу, дають право на вхід (вихід) осіб, внесення (винесення), ввезення (вивезення) майна, в’їзд (виїзд) транспортних засобів, зокрема щодо їх відповідності складу матеріальних цінностей, що переміщуються на об’єкти охорони (з об’єктів охорони).
17. Діяти у разі виникнення на об’єкті охорони надзвичайних ситуацій.
18. У разі заподіяння шкоди здоров’ю особи, яка підозрюється у скоєні злочину, дотримуючись заходів особистої безпеки, надавати йому домедичну допомогу, забезпечувати недоторканність місця події до прибуття представників правоохоронних органів.
19. Додержуватись чинних норм з охорони праці, екологічної та пожежної безпеки.