Термінологічний словник

вогнепальна зброя, яка після кожного пострілу перезаряджається самостійно та конструкція і технічні характеристики якої дозволяють шляхом разового натискання на спусковий гачок здійснити більше ніж один постріл.
патрони до нарізної та гладкоствольної вогнепальної зброї, інші пристрої одноразового використання, конструктивно призначені й технічно придатні для пострілу зі зброї відповідного виду. Не вважаються боєприпасами окремі компоненти спорядження патронів до вогнепальної зброї (шріт, картеч, кулі, пижі, прокладки, контейнери, капсулі, гільзи, порох).
запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про рішення органу ліцензування щодо наявності у суб’єкта господарювання права на провадження визначеного виду господарської діяльності.
вогнепальна зброя і боєприпаси, що закріплені за військовими частинами, закладами, установами та організаціями Збройних Сил України, а також іншими військовими формуваннями України. Вогнепальною зброєю і боєприпасами військового призначення є також вогнепальна зброя і боєприпаси, що виробляються за Державним оборонним замовленням.
переносна ствольна зброя, яка спричиняє направлений постріл метальної частини боєприпасу за рахунок енергії вибухової речовини, за винятком старовинної дульнозарядної вогнепальної зброї або її моделей.
невогнепальна зброя, конструктивно призначена лише для ураження живих цілей шляхом використання хімічних подразнюючих речовин. Газові пістолети (револьвери) не належать до вогнепальної зброї.
вогнепальна зброя, в якої напрямна частина каналу ствола по всій його довжині не має нарізів, які надають метальному елементу обертального руху. До гладкоствольної вогнепальної зброї також належить вогнепальна зброя, призначена для стрільби боєприпасами для гладкоствольної вогнепальної зброї, канал ствола якої містить нарізи в його кінцевій частині, або нарізи для покращення осипу дробового метального заряду.
пістолети та револьвери з внутрішнім діаметром ствола не більш як 10 міліметрів, спеціально сконструйовані та виготовлені, або перероблені для відстрілу боєприпасів, споряджених еластичними метальними елементами меншої смертельної дії. Вимоги до боєприпасів, споряджених метальними елементами меншої смертельної дії, встановлює Міністерство охорони здоров’я України.
територія, частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під’їзди, а також підземні переходи, стадіони, парки, тощо.
зброя спеціально приведена в непридатний для стрільби стан, у тому числі не придатна для стрільби холостими патронами.
пристрої, спеціально створені або адаптовані для встановлення на зброю, які служать для покращення її зовнішнього вигляду, ергономіки (користувальницьких властивостей), комфорту у використанні, адаптації до анатомічних особливостей власника, пристосування (постійного чи тимчасового) до виконання відповідних завдань (самозахист, мисливство чи зайняття спортом тощо). До додаткового обладнання належать, зокрема, але не виключно, засоби зменшення гучності пострілу, засоби зменшення сили віддачі, полум’ягасники, додаткові прицільні та цілевказівні засоби, оптичні приціли, оптично-електронні прицільні пристрої, приціли нічного бачення, освітлювальні пристрої тощо.
умисний публічний показ зброї за відсутності підстав та намірів для її застосування.
будь-яка вогнепальна зброя, яка не належить до категорії є короткоствольної.
діяльність, яка полягає у разовому або регулярному виконанні вправ зі стрільби з метою навчання, вдосконалення навичок зі стрільби та навичок поводження зі зброєю.
зброя з боєприпасом в патроннику та зведеним ударно-спусковим механізмом.
пристрій або предмет, спеціально сконструйований для знищення, ураження, ушкодження або заподіяння іншого руйнівного впливу на живі чи неживі об’єкти та цілі.
будівля, приміщення, споруда, територія, де існує законна заборона перебування зі зброєю.
електропневматична та пневматична зброя, призначена для спортивних та рекреаційних занять (пейнтбол, страйкбол ейрсофт тощо) пристрої, які зовні та конструктивно нагадують, копіюють та відповідають принципам дії вогнепальної зброї, метальний елемент якої служить для імітації чи фіксації влучення без заподіяння шкоди, або містить оптичний пристрій для фіксації влучень без застосування метального елементу.
електропневматичні та пневматичні пристрої, , які зовні та конструктивно нагадують, копіюють та відповідають принципам дії вогнепальної зброї, метальний елемент якої служить для імітації чи фіксації влучення без застосування боєприпасу, або містить оптичний пристрій для фіксації влучень без застосування метального елементу.
це впорядковане зібрання зброї та боєприпасів, яке має історичну, наукову та культурну цінність, що використовується або може бути використане для експонування, наукової, дослідницької, практичної чи експертної роботи, або підвищення професійного рівня у зв’язку зі службовою діяльністю.
вогнепальна зброя, що має стволи з нарізними і з гладкими каналами.
окремі складові частини спорядження патронів до вогнепальної зброї, а саме: метальні елементи (снаряди), метальні заряди, капсулі, гільзи, пижі, прокладки, контейнери тощо.
довжина ствола якої не перевищує 300 міліметрів, із загальною довжиною не більше 600 міліметрів, та яка не обладнана невід’ємним прикладом.
колекція куль і гільз, яка утворюється у результаті експериментального відстрілу зброї уповноваженим органом Національної поліції.
місце реєстрації або постійного проживання (перебування) власника зброї, відомості про яке внесено до Єдиного державного реєстру цивільної зброї.
зброя призначена для формування навичок поводження зі зброєю та холостих тренувань (тренувань без здійснення пострілу).
персоніфікована зброя, що є відзнакою фізичної особи за особливі заслуги перед державою, державними органами та установами.
вогнепальна зброя, направляюча частина каналу ствола якої по всій довжині містить нарізи, призначені для надання метальному елементу обертального руху під час пострілу. До нарізної вогнепальної зброї не належить вогнепальна зброя, яка призначена для стрільби боєприпасами для гладкоствольної вогнепальної зброї та яка в Україні класифікована і сертифікована як гладкоствольна вогнепальна зброя.
вогнепальна зброя, яка після кожного пострілу перезаряджається самостійно та з якої внаслідок її конструктивних особливостей та технічних характеристик неможливо зробити більше ніж один постріл шляхом разового натискання на спусковий гачок.
ствол, барабан, затвор, ствольна коробка, рамка пістолету (револьверу).
зброя конструктивно призначена (перероблена або виготовлена) виключно для здійснення стрільби холостими патронами.
боєприпас стрілкової зброї, одноразового використання, що складається з метального елементу (куля, картеч або заряд дробу), гільзи, заряду пороху (іншої вибухової речовини), запалювального елементу (капсуля).
виготовлення боєприпасів з використанням гільз, нових, або тих, які раніше були відстріляні в складі інших боєприпасів та придатні для повторного використання.
невогнепальна зброя, в якій куля чи інший метальний елемент отримує спрямований рух під дією сили стисненого газу або суміші газів.
дозвільний документ встановленого зразка, який підтверджує, що фізична особа, що є громадянином України, має право володіти, користуватися і розпоряджатися зброєю відповідної категорії та боєприпасами до неї, а також підтверджує, що особа може придбати зброю відповідної категорії, що зазначена у посвідченні, та боєприпаси до неї.
усунення несправностей, дефектів, зокрема шляхом заміни або суттєвої обробки основних частин зброї з метою відновлення її властивостей. При цьому до ремонту зброї не належать дрібний ремонт та тюнінг.
будь-яка зброя, що не є зарядженою.
вогнепальна зброя, призначена виключно для подачі звукового або світлового сигналу з використанням сигнального піротехнічного пристрою або сигнальних патронів.
цивільна зброя, яка перебуває у власності юридичних осіб приватного права і використовується їх службовими особами для виконання службових обов’язків.
спеціально обладнане приміщення, будова, споруда або територія, яка використовується для занять зі стрільби.
комплекс, який складається з двох або більше стрілецьких тирів та розташовується на окремій земельній ділянці.
переміщення розрядженої зброї, боєприпасів до неї власником поза місцем їх постійного зберігання у спосіб, який виключає негайне застосування зброї. Терміном транспортування зброї та боєприпасів охоплюється перенесення і перевезення зброї та боєприпасів.
дії, спрямовані на покращення зовнішнього вигляду зброї, її ергономіки (користувацьких властивостей), зміни тактико-технічних характеристик, адаптації до анатомії власника, пристосування (постійного чи тимчасового) до виконання певного цільового призначення.
боєприпас без метального елементу (снаряду), який складається з гільзи, капсуля, порохового заряду і пижа або без пижа для імітації пострілу з вогнепальної зброї.
вогнепальна зброя та боєприпаси, які не заборонені Законом для цивільного обігу, які можуть перебувати у власності фізичних осіб та юридичних осіб приватного права у порядку, визначеному цим Законом.